Русинский поэт Владимир Рошко «Дієто́лоґи, дохто́ры Написа́ли книжо́к го́ры За наш кост. Як треба ї́сти? Коли маєш за стул сі́сти? Што ай ку́лько промыка́ти…»

Русинский поэт Владимир Рошко «Дієто́лоґи, дохто́ры Написа́ли книжо́к го́ры За наш кост. Як треба ї́сти? Коли маєш за стул сі́сти? Што ай ку́лько промыка́ти…»

ЯК СЯ ЗАХОДИТЬ ЇСТИ

Дієто́лоґи, дохто́ры
Написа́ли книжо́к го́ры
За наш кост. Як треба ї́сти?
Коли маєш за стул сі́сти?
Што ай ку́лько промыка́ти.
Чим ся має запива́ти...
До́хтор фурт єдно́ тріщи́ть –
Не мош ї́сти, што бажи́ть.
Хốчеш бы́ти здорові́шшый,
Учу́й, што пуві́сть мудрі́шшый:
Який фры́штик має бы́ти,
Што напốлудни хопи́ти,
А ма́йбулше – за вече́рю.
Од тых рад я ся вчеме́рю.
Телеві́зор, новинки́…
Му́дрі страх чу́ву думки́:
Вече́ряти – до шести́,
По шістьо́х – в рот ни крихты́.

Слу́хала жона́ нау́ку,
Узяла́ кост в свốю ру́ку.
Як дохто́ры посочи́ли,
Так мы ї́сти ся іми́ли.
По годи́нці. Ме́нше мня́са.
Травы́ бу́лше. Де, до фра́ца?
У селі́ таки́й сохта́ш,
Та гі ра́но – Отчена́ш.
Пе́ршоє – тото́ робо́та,
Вôнь по нюй меч штôсь до ро́та.
За годи́нкôв ся не ї́сть,
В єдну́ го́дину вадь в ші́сть.
Коли́ ве́чур надыйшốв,
У двôрі́ русна́к найшốв,
Што ся учини́ти ма́є.
За и́ншоє раз не зба́є.
Коро́вы ся подойи́ли,
В хліві́ чи́сто, на́бук ви́лы.
У обы́стю по робốті.
Канты́ схнуть уже на плốті.
На годи́нці де́сять го́дин.
Іти́ спа́ти – я голо́ден.
Ба яко́є ту спаня́?

З го́лоду вôнь мо́рить ня́.
В черева́х бурча́ть паца́лы,
Го́лосно, вôнь ді́ти вста́ли.
Вече́рялося у шість го́дин,
Бі́лым дньом. Я вже голо́ден.
Шốвдарь ми спе́ред вôчи́,
Корти́ть ї́сти уночи́.
Фа́йта в пôстіля́х ся кру́тить,
Рốзум муй ся баламу́тить.
Ми́риґи ня рôз’їда́вуть,
Гі злі псы, муй сон кіря́вуть.
Вжек пôпу́вночи мину́ло,
Корти́ть їсти, рốзум зду́ло.
Де, до Па́на, се терпі́ти?
Дасть ся з го́лоду здурі́ти.
До́рос ра́но. Ма́ти Бо́жа!
Вôнь сверби́ть од то́го ко́жа.
До́ста бы́ло! Встаєме́!
За ї́діньом ідеме́!

Шпайз ай ку́хню переры́ли,
На стул вшы́тко позноси́ли,
Што за ты́ждень їсти мо́ш.
Зже́рли, гі голо́дна во́ш.
Ни крихốтяти не пста́ло,
Ще нам то́го бы́ло ма́ло.
Пе́рша се́ред нас жона́,
Так паса́ла, гі дурна́.
Хва́ла Бốгу! Сы́ті сь’ме́.
Тепи́рь спа́ти ідеме́.
На́рас сны нас спелена́ли.
Сон здоро́вый. Ра́но вста́ли.
З фа́йнôв дя́кôв, пốвні си́лы,
Мы за фры́штик ся іми́ли.
Но, а да́ле, за робо́ту,
Нич не чу́вучи дрімо́ту.
На жалу́док, коли сы́тый,
За́спиш на́рас, гі заби́тый.

Я пуві́м вам – Сомари́на,
Тота́ му́дра дохтори́на,
Што наве́чур заказа́ла
Ї́сти. Най бы ся зарва́ла!
Приду́мала нарубы́.
На здорốвля се, гібы́.
А по пра́вді, то не та́к.
Нанерво́зиться біда́к,
З го́лоду, не го́ден спа́ти.
Біду́ з то́го буде́ ма́ти.
То од ми́риґу хворо́ты,
Не ’д вече́рі, не ’д робо́ты.
Ще, кіть ча́сто голода́ти,
Вôнь до крốвли роз’їда́ти,
Зна́є наш жалу́док ’д то́го.
Буде́ я́зва, до сято́го.
А на тре́тю ра́ту – со́н.
З го́лоду – армаґедо́н.
Ни́як не іде́ заспа́ти,
Кіть пусты́й жалу́док ма́ти.
Па́ру нốчу як не спи́ш,
Гет усла́бнеш, та гі мы́ш.
Хворо́там утво́риш две́рі,
Кіть без сну і без вече́рі.

Кôму́ пра́вду нись дати́?
Што, як ї́сти ма́єш ты́?
Го́лод бла́го, а вадь му́ка?
Што на се пуві́сть нау́ка?
А в буда́р коли́ іти́?
За годи́нкôв ма́єш ты́?
Што із сьо́го ву́йти ма́є,
Се́ґинь, дохторня́ не зна́є.
Фра́ца їм! Тоты́ дохто́ры
Книжо́к пусты́х пи́шуть го́ры.
И́йзрі, и́йзрі че́рез ни́х,
За́спаных, з го́лоду злы́х,
Хốдять дốвкул, ме́жи на́с.
Прийшốв од нам дурны́й ча́с.
Пра́вда нам спе́ред вôчи́ –
Уде́нь ро́биш, спиш вночи́.
Як челя́дник зголода́в,
Ї́діня в бога́н змета́в.
Бы побірова́в роби́ти.
А роби́ти – бы муг жы́ти.
Не сны сплючи́ позера́ти,
Бы спочи́в, іде́ вун спа́ти.
Коли́, што бы їсти ма́в,
Органі́зм усе́ сам зна́в.
Свуй сохта́ш приро́да ма́є,
Фунґова́ти дубрі́ зна́є.
На неї ся побізу́йме
Фа́йно ся од то́го чу́йме.

Автор: Володимир Рошко

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать источник https://rusinskiimir.ru/  и автора произведения Володимир Рошко в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд).Фото использованы из открытых источников интернет пространства.

Left Menu Icon