Петро Береш КНИГА И ДЇТВАК «Лежа́ла книга на стôлї, стари́нька, чо́рна, хоснова́на…»

Петро Береш КНИГА И ДЇТВАК «Лежа́ла книга на стôлї, стари́нька, чо́рна, хоснова́на…»

КНИГА И ДЇТВАК

I. 
Лежа́ла книга на стôлї,
Стари́нька, чо́рна, хоснова́на.
Удну́ в ньӳв буквы́ гет чудні́ –
«Хлѣбъ души́», ся называ́ла.
Ни рôзумі́в ся нич дїтва́к
И зві́дать  дї́дика дїти́на:
"Ачēй, йсе Дї́дику и є
Анти́чна бēсіда руси́на?"

Ка́же дї́дик му на вто:
"А, Ты, гет му́дра в нас дїти́на!
Бо, й сēсь язык, што туй го ви́диш –
Є то́же Рӳдным про руси́на!
Сїда́й, ану́ш, на ла́ду фа́йно!
Гадку́й лише́, обысь ни впав!
Ты поприка́зуву як бы́ло
В часа́х кōй пра́вив Растісла́в.

Тот пан, прощӳ́н бы, Растіслав,
(што, знав ся йщē писа́ти "Ра́стік") –
Быв сла́вным князьом Морава́н,
Хôть й обстава́в ваза́лом Фра́нкськым.
Позад то́го й чи́лядь мiстну
Наверта́ли ‘д христия́нству,
Католи́цькi міссіона́ры,
Што ишли́ ‘д ним їз Бава́рська.

Сла́бо в Фра́нкӳв йшла робо́та ме́жи западных славян,
Бо за ї́хньым сохташо́м,
Бо́га мож бы́ло слави́ти,
Лиш латы́нськым языко́м.
Зна́єме їз дôкумḗнтӳв, ож по́межи нас славян
Окрьӳм вчитильӳ́в нїмḗцькых
Бы́ли мiссіонары вся́кi:
Бы́ли “зъ влахъ” и бы́ли грḗцькі… .
Айбо, чи́лядь тота́ "ниславя́нська"-
Му́сай туй ти упôвíсти, -
Бы́ла ду́же-ду́же па́нська:
Они́ вчи́ли панӳ́в в гра́дах
Де й їм фа́йно ся жыло́.
Ні́што дôвго туй гада́ти –
Ни тягло́ їх д лю́дьом про́стым,
Ид пога́нӳм  у сēло́.

По́никав на вту "рōбṓту"
Му́дрый Растіслав “Мора́вськый” -
(“В пēчьӱ́нках” му бы́ли й Фра́нкы,
З чи́тавым ярмо́м ґерманськым) -
И ує́дно з Святоплком,
Князьом ти́тульным Нітря́нськым,
Пи́ше ли́сток Мигальо́ви -
Што быв Ці́сарь у Бiза́нтську.
 
Пи́шуть му у тӳм письмо́ви:
"..Ож уд да́вна ся змага́вуть, побiди́ти  вни пога́нство.
Завто́ прṓсять, сим посо́льством
Ид Царьогра́дському Дворо́ви,
Вбы найшо́в їм му́дрых пṓпӳв.
Обы́ зна́ли чи́лядь вчи́ти
Й наверта́ти ‘д христия́нству
У славя́нськӳм языко́ви".

Кôй скӳнчи́ли му читати,
Цiсарю прийшли́ на га́дку 
Два шiкốвнi кандида́ты,
Котры́х мож бы́ло спокӳйно
Ид славя́нӳм заганя́ти .
Бы́ли вто два рӳдных бра́ты,
Кирил й Метод, из Солунья-
Уже у́кі дипломаты.     

Кониць I. капітолы
Юлiй 2021.

Автор: Петро Береш

Вместе с вами мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать источник https://rusinskiimir.ru/, ru  Питьо Береш, в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд).

Иконка левого меню