Кто спасёт Карпатский лес? Каждый час вырубается 5 футбольных полей Карпатского национального достояния

Кто спасёт Карпатский лес? Каждый час вырубается 5 футбольных полей Карпатского национального достояния

На ратунок Карпатам. Што годину зникат ліс велькости 5 футбольовых боіск

Цінніст лемківского ліса є знана вшыткым нам – головно тым, якым лісы были беззаконно забраны, а потомны котрых старают ся о іх зворот.

З Карпат, якы являют ся єдным з послідніх кавальців натуры і дикости в Европі, што годину зникат ліс велькости пятьох футбольовых боіск. То основа рапорту Greenpeace Polska, котрый был як раз опубликуваный на офіцияльным сайті орґанізациі.

Активісты в своім рапорті вказуют, што нищыня карпатскых лісів проходит головно з причыны неодповідальной лісовой господаркы. Greenpeace алярмує, што дотеперішні формы охороны не принесли стриманя вытинкы дерев, зато необхідный є новый, медженародный проґрам охороны Капрат, котрый буде хосенный для природы і люди, якы гын жыют.

А припомнийме, што велика част карпатскых лісів находит ся і на Лемковині – сут они од парох років реґулярно і з вынятковом скорістю вытинаны Державныма Лісами Польской Республикы.

Даны приносят сателіты

Рапорт пн. «Карпатскій Ліс: Загорожена Дідовизна» анализує сателітарны даны з карпатскых лісів – другого, што до велькости европейского гірского масиву, якій іде од Австриі і Чех через Польщу, Словацию, Мадяры, Украіну аж по Румунію і Сербію. В рапорті зазначат ся, што Карпаты окрем гір Скандинавіі і росийской тайґы то остатнє такє місце на карті Европы – полны сут вельовіковых і натуральных лісів.

На жаль, ситуация з рока на рік є штораз планнійша. Згідно з приведеныма даныма, в результаті діяльности чловека за остатніх двадцет років простір лісів в Карпатах зменшыл ся о  7350 км. То штырі гектары або пят футбольовых боіск на годину.

Польский Гринпис снял ролик об уничтожении Карпатского леса глазами испуганного медведя. Русинский Мир

Інформациі Greenpeace вказуют ся на два тыжні до початку самміту Орґанізациі Зъєднаных Наций, якій пройде в Монреали. На ним мают розправляти о біолоґічній ріжнорідности Землі. Активісты подают, што повинно быти гын підписане «нове, амбітне догваріня, жебы затримати загальносвітову природничу кризу, яка проявлят ся вымераньом ґатунків і нищыньом екосистемів».

На жаль, мимо голосных декляраций, державам Евросоюзу не подарило ся за остатніх десят років сполнити цілів охороны природы, а ситуация в Карпатах вказує, што іщы вельо треба зробити .

Польща ани не ліпша

Як подає Greenpeace, ситуация не єст добра і в Польщы, де простір лісів зменшыла ся о ок. 350 км, значыт меньше-більше о обшыр Кракова. В 2020 р. з 13 надлісництв обнимаючых Карпатскій Ліс штоденні выізджало більше як 80 тяжкых авт з вытятыма деревами – часто такыма, якы мали уж памятковый характер.

Што цікаве, вшытко тото было можливе за справом побудуваня на обшыри польскых Карпат новых лісовх доріг. Іх сіт є тепер єдном з густійшых на світі. Дорогы тоты причыняют ся до ерозиі ґлебы і збільшают ризико залив.

Факт єст такій, што лем 3% карпатскых лісів є під стислом охороном. Ціла решта – 97%, єст загорожена дальшыма вытинками. Активісты Greenpeace Polska од років апелюют основати Турніцкій Нацийональный Парк ци тіж розшырити Бєщадскій Нацийональный Парк, але в місце охороны проходит нищыня лісів.

Одкаль тото знаме?

Хто жыє, або ходит часто по Лемковині, напевно достерігат, што од парох років з векшым насиліньом, як перше, робітникы Державных Лісів ведут вытинку і вывозят велику кількіст карпатского дерева. В тым чыслі старых дерев – засаджуваных нашыма предками.

Цінніст лемківского ліса є знана вшыткым нам – головно тым, якым лісы были беззаконно забраны, а потомны котрых старают ся о іх зворот. Лем на ранті спомнийме, што з причыны введіня неконституцийных змін новы справы о зворот нашых лісів не можут быти подаваны на суд.

Greenpeace закликує Европейску Комісию і уряды влады держав пильно выпрацувати плян, котрый дозволит обянти охороном значучу част Карпат, а заєдно – при унійным фінансуваню – створит обставины до гідного жытя для локальных соспільности.

Закля такій плян буде схваленый, польскій Greenpeace домагат ся скоро стримати вытинку і ввести 10-літню мораторию на будову новых лісовых доріг. Рапорт доступный за тым мотузком. 

Автор:  Севериян Косовскiй 27 ноября 2022 год

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать гиперссылку на источник https://rusinskiimir.ru/  и автора произведения: Севериян Косовскiй, в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд). Фото использованы из открытых источников интернет пространства.

Добавить комментарий

Иконка левого меню