Україна прияла закон про національні спільноты. По новому закону, представникы спільнот будут мати май широкі права. Но хочеме зазвідати, де у тому законови споминавут ся карпатські русины? А їх не є…

Україна прияла закон про національні спільноты. По новому закону, представникы спільнот будут мати май широкі права. Но хочеме зазвідати, де у тому законови споминавут ся карпатські русины? А їх не є…

Многым карпатськым русинам из Пудкарпатя ся видит, же кидь Україна вступит у ЄС, та русинськоє звіданя ся моментално рішит. Кось си думат, же ЄС буде вымагати нашоє вызнаня на державному уровни, и докі го не буде, Україну у Європейську Унію не приймут. Инші кажут, же карпатські русины будут вызнані тоды, коли Україна буде у Європі, бо буде ся мусіти держати приятых там норм тай закону. Но як тото по-правді? Видит нам ся, же не треба чекати серенчливого и скорого розязаня нашой проблемы.

Україна прияла закон про національні спільноты. По новому закону, представникы спільнот будут мати май широкі права. Но хочеме зазвідати, де у тому законови споминавут ся карпатські русины? А їх не є. По новому законови розширині права будут мати лем тоты народы, чія історична Отцизнана є членом ЄС. Сяк, наприклад, дія закону не дотулят ся білорусу, ґаґуазу, молдаван и другых. Русину у список “національных спільнот” не включили, а значит, мы не будеме мати такых прав, ги другі, хоть фактично сьме корінный народ Закарпатськой области. ЄС сесю хыбу не увиділа, реакції ниякой не є. Кидь бы было так по-правді, же Європейська Унії периживала за права карпатськых русину Пудкарпатя, та уже бы давно выступила из критиков закона тай рекомендаціями на далшу позитивну роботу у бук нашого вызнаня. Айбо сякых дій мы не увиділи.

Україна іґнорит русину Пудкаратя и не чує в отвіт неґативной реакції. Видав тямите конференцію Закарпатськой обласной адміністрації из представителями нацменшин краю. Ци быв там хоть кось запрошеный од пудкарпатськых русинськых орґанізацій? Никого!

Кидь Україна хоче быти членом Європейського Союза, де каждому народови законом обезпечені широкі права, та чом тоды КМУ не одмінят “План акцій про вырішеня проблем „українців-русинів“ (укр. План заходiв щодо розв’язання проблем українцiв-русинiв), котрый має має ціль зничити карпатськых русину, народ, што вызнаный у 7 державах, 6 из них члены ЄС?!

Айбо як бы пудло не было, як простыма русинськыми людьми, так и громадянськыма и културныма діятелями, писателями фурт ся говорит за державноє вызнаня. Вызнання карпатськых русину Українов – главна ціль русинськых пудкарпатськых тай світовых карпаторусинськых орґанізацій. Вызнаня русину українськов державов годно бы мати пару потенційных важных наслідкув. Офіційноє вызнаня годно сприяти защиті тай всокоченю русинського културного наслідства, бисіды, традицій тай обряду. Вызнаня русину може мати вплыв на їх правовый статус тай надати їм дакотрі правові ґарантії як народови, што може быти важным про їхньоє всокочіня. Также вызнаня годно одкрыти можности про русину брати участь у політичному животови, представляти свої інтересы тай сприяти розвою свого реґіона. При наявности вызнаня возможна пудпора русинського образованя, шкул тай културных центру, а также русинськых медіа.

Україна по днись не вызнала русину на Пудкарпатьови через ряд хыб. Наприклад, політичні обставины годні мати вплыв на вызнаня народув тай їх прав. При політичных конфліктах авадь нестабільности тяжко найти общу бисіду. Кидь говорити дале, влада инчак розуміє історичный контекст тай індентичность русину, фактично продовжує політику Радянського Союза односно нашого народа. Нерозуміня потребности тай інтересу русинського народу ускладнює процес вызнаня.

Што ся годно поміняти, кидь Україна вступит у ЄС? Ци годно ся дашто поміняти у добрый бук? Кось думат, же чим Україна буде у ЄС, русину нараз вызнавут корінным народом Пудкарпатя, айбо тото не так. Хоть позитивні переміны у наш бук годні ся стати.

Вступ Україны до ЄС годен вымагати од краины додержаня оприділеных стандарту людськых прав, културных прав меншин тай аспекту. Сесе може вчинити межинародный тиск на владу про вызнання тай всокоченя прав народу, включавучи русину. У Європейськум Союзови є довгый опыт у роботі з из усякыми національныма тай етнічныма ґрупами. Вступ до ЄС може зобовязати Україну май приділяти позур про всокоченя тай вызнаня прав меншин. Карпатські Русины роззиравут возможный вступ до ЄС, ги можность уплынути на українську владу тай вызвати позитивні переміны у політиці по їх правах.

Мы думаєме, же не треба чекати, докі Україна вступит у ЄС, а треба уже, у рамках закона, добивати ся вызнаня, бо закі Україну приймут, русину уже годно и не быти. Жебы побороти хыбы важно муровати одкрытый діалоґ, изкликати усі стороны до обговореня тай глядати конструктивні рішеня. Треба тямити, вызнаня нико нам не принесе на тарілі. Кидь мы будеме чекати, не добывати ся свойих прав, ай думати, же нашу роботу, тото што мусиме зробити мы, зробит місто нас дако другый, та нич из сього хосенного не буде. Головам пудкарпатськых русинськых орґанізацій треба робити на благо народу, а не доказовати ся, ко є май “великый русин”. Важно робити роботу на благо общой цілі, а не стояти роками на місті, та глядати межи собов суиту, русинофобам на радусть.

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать автора;Society For Rusyn Evolution и источник: https://rusinskiimir.ru/  и автора SOCIETY FOR RUSYN EVOLUTION в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд). Фото использованы из открытых источников интернет пространства.геноцид русинов

Left Menu Icon