Русинский поэт Володимир Рошко «Мале́нький, бо́сый дітвачо́к, прийшốв нарва́ти ту чичо́к…»

Русинский поэт Володимир Рошко «Мале́нький, бо́сый дітвачо́к, прийшốв нарва́ти ту чичо́к…»

ЧИЧКИ З ЛАЗУ

Мале́нький, бо́сый дітвачо́к
Прийшốв нарва́ти ту чичо́к.
Про свốю ма́мку дороге́ньку,
Пора́довати солоде́ньку.

Вун ка́ждый ра́но на лазы́
Ішốв, бы ву́схли юй слызы́.
Із си́ротям вдови́ця жы́ла
І страх чички́ з лазу́ люби́ла.

Якốсь за се мамка каза́ли,
Як кру́мплі із кумốв копа́ли.
Учу́в, не хốтячи, малы́й.
А вун у ма́мки сам самы́й.

Буде́ юй до́броє чини́ти,
І пôльові́ чички́ носи́ти.
Сесе́ про ма́мку дороге́ньку,
Бы ві́дів її веселе́ньку.

…Скоре́нько ра́но вже прибі́г,
Чички́ у вốду, старі́ в мі́х.
Од я́ри і вôнь до моро́зу,
Ци дôщ, ци спе́ка су́шить ло́зу,

Мале́нький бо́сый дітвачо́к,
Про ма́мку все нарва́в чичо́к.
І до́ма знав вун помочи́,
До нốчі не ішốв лячи́.

Пора́йив в хи́жи, у двôрі́,
Нагодова́в мачки́ старі́.
І зе́рно ку́рьом ра́но да́в,
І я́йця з ку́рника збера́в.

Дрывча́т знав ве́рсти на уге́нь,
Вун рі́дко ба́вився уде́нь.
А ма́мку страх як санова́в,
Та гі вели́кий, помага́в.

Фурт знав од нюй ся притули́ти
І ти́хо ма́мці говори́ти:
Бы ним ся ду́же не жури́ла,
Бы ішла́ сі́сти, бы спочи́ла.

Най ся на нього побізу́є,
І ту́лько най ся не морду́є.
Вун вшы́тко вчи́нить, вун помо́же.
Здорốві будьте, дай Вам, Бо́же!

І ма́мці поцюлю́є ру́ки,
Од неї перебра́в бы му́ки.
Лем бы ся ту́лько не жури́ла
Мамка його добра, ми́ла.

Хôть дітвачо́к, гі воробо́к,
Вун дара́б гốря вже промо́к.
Мале́нький ще, но рôзумі́є,
Ош од добра́, добро́м пôвіє.

А коли́ прийшла́ неді́ля,
Яка бы не бы́ла хві́ля – 
На темітю́в. До ня́нька йду́ть.
Чички́ з лазу́ на груб несу́ть.

І поприка́зувуть ушы́тко
Ту ня́нькови, хôть ’го не ви́дко.
Гет од слызу́ у ма́мки вốчі.
А рученя́та юй дітốчі.

Вжек жеболốвкôв утера́вуть.
Дває́ стоя́ти дốвго зна́вуть
Си́ротя і удови́ця.
Їм зажуре́ні, мốкрі ли́ця.

Дітва́к лем ту́литься од ма́мці.
Гори́ть ще сві́чка у бляша́нці
Поспе́ред хре́ста. Вжек догốрять.
Ти́хо так стốвуть, не говốрять…

Автор: Володимир Рошко

Вместе с вами мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать источник https://rusinskiimir.ru/  и автора Володимир Рошко, в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд). Фото использованы из открытых источников интернет пространства.

Добавить комментарий

Иконка левого меню