Русинский поэт Владимир Рошко «Я за Си́таря пуві́м, го́лосно, би чу́ти всі́м. Вун вели́кий з вши́тких бốку…»

Русинский поэт Владимир Рошко «Я за Си́таря пуві́м, го́лосно, би чу́ти всі́м. Вун вели́кий з вши́тких бốку…»

СЛОВО ЗА ІВАНА СИТАРЯ

Я за Си́таря пуві́м,
Го́лосно, би чу́ти всі́м.
Вун вели́кий з вши́тких бốку,
Ро́бить вôнь за трьох, нюврốку.

Із Кайда́нова хлопи́ще,
Дốвкул ньо́го сла́ва сви́ще.
За Іва́на ка́жуть – бры́ла,
В нюм сиди́ть карпа́тська си́ла.

Та гі ка́мінь вун тверды́й,
У души́ фурт молоды́й.
Чий’го Бог поцюльова́в,
Тала́нтами ’бдарова́в.

Вун учи́тель, яких ма́ло,
Таки́х до́рос не опста́ло.
Сі́є му́дроє, сято́є,
Бы у Кра́ю молодо́є,

Чим’ісь до́брым проросло́.
Се од се́рця ремесло́.
Так і є, Іва́н – то бры́ла.
В Кайда́нові породи́ла

Його́ зе́мля пудкарпа́тська.
Крôв тіче́ у нюм русна́цька.
Душа́ до́бра і шоро́ка,
Че́сна, чи́ста і глобо́ка.

Про люди́ Іва́н звык жы́ти,
Науче́ний вун люби́ти
Ка́ждого, як Бог каза́в.
Дурны́й світ ’го не злама́в.

І за пра́вду кустьми́ ля́же,
Бу́лше ро́бить, чим ’му ча́же.
Не звык себе́ санова́ти,
І приста́в би ду́шу да́ти:

Про русна́ку і про Кра́й.
Чи́нить так, бы ту бôв ра́й.
Но кажі́ть, ци то не бры́ла?
Чим то ма́мка ’го корми́ла?

Із Іва́на став пое́т,
Його́ вірші, та гі ме́д,
Хôть од ра́ні приклади́,
Вадь ізі́чь, засолоди́.

По-русна́цьки як напи́ше,
Че́лядь слу́хать вôнь не ды́ше.
Би́сіда, тôті́ слова́…
Як їх мі́стить голова́?

Такі́ ба́рвы, така́ си́ла –
Поети́чна Іва́н бры́ла.
Си́тарь вшы́тким указа́в,
Най бы і сома́р се зна́в:

На́ша бе́сіда бога́та,
Не бідні́шша гі у бра́та,
Што ся ста́ршим ту кладе́,
На́шу сла́ву ’д нас краде́.

Іва́н ра́дость на́м дару́є,
Край, русна́ку бічалу́є.
Ві́рші ллє, та гі з гордо́ва,
В пальцьо́х ма́є си́лу сло́ва.

Красно́ зна́є фіґльова́ти,
Чи́таш, і не тя́гне спа́ти.
Бра́те, наш ти дороги́й!

Будь здоро́вый, веселы́й!
До́вго жый, бу́лше пиши́,
Дốвкул ві́ршами кри́ши!

Автор: Володимир Рошко

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать источник https://rusinskiimir.ru/  и автора произведения Володимир Рошко в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд).Фото использованы из открытых источников интернет пространства.

Добавить комментарий

Left Menu Icon