Завершуєме наш стандарт про статі, книгы тай инші матеріалы ОРР. Хотіли бысьме, обы публикації были представлині у границьох сих стандартув, кой исе є возможно…

Завершуєме наш стандарт про статі, книгы тай инші матеріалы ОРР. Хотіли бысьме, обы публикації были представлині у границьох сих стандартув, кой исе є возможно…

НАКУРТО ЗА ГЛАВНІ ПРАВИЛА СТАНДАРТА ОРТОҐРАФІЇ ОРР

Завершуєме наш стандарт про статі, книгы тай инші матеріалы ОРР. Хотіли бысьме, обы публикації были представлині у границьох сих стандартув, кой исе є возможно. Кидь вы ни практикуєте такі правила, авадь сесе ся оказує про вас тяжкым, та ни ганьбіт ся представити свою статю авадь книгу на своюм руднум діалектови, а мы ю пак переонаджиме.

Общі правила:

– Прийменник и префікс *ot пишеме ги од — од ньогоодпертиодкрыти

– Волієме не хосновати ‹ї› пусля приголосных — дітитілоліснімый (місто дїтитїлолїснїмый)

– Пусля веларных ‹к ґ х г› пишеме ‹ы› — кыпітибітанґымухыногы (выимкы — гикидькильтовати)

– Пусля шиплячых ‹ш ж ч дж› пишеме ‹и› — ушиткочитатижити (выимков сут лиш кунцьовкы Прикметникув — шиплячыйкраснійшыйворожый)

– Не хоснуєме -йи- — їхїмстоитУкраина

– Не хоснуєме буквы ō‌/ē‌/ё/…

– Желателно не хосновати ӯ/ӱ/ü, а писати простоє ‹у›. Аж дуже ся хоче передати бережанськый звук /ӱ/, та мож (лиш кидь ся дуже хоче!), айбо хоснувучи рекомендації [1], дані май долув пусля блока з правилами про ‹е/и›

– Не хоснуєме подвоєня буквув — сторочанаселенязаданярозуміня. Выимками годні быти слова, де ся корінь кунчат на -н, тай суфікс пусля корня такой ся зачинат з н- — цінныйденный, а такой слово лляти (ллєвыллю, …)

– ‹л› сперед ‹н› усе тверда — болницянормалныйшкулныйфункціоналный

– Частицю “не” пишеме через ‹е› ги не. Союз “щи” пишеме через ‹и› ги щи

– Префікс *vy- пишеме ги вы– — выйтивыпитивыписати

– Кунцьовка 3. особы типирішнього часу Дієслув тверда -т — ходитробитчинятдякувут.

– Одмічаєме зміну ј>в у формох 1. ос. сінґулара тай 3. ос. плурала Дієслув — дякувутрозумівутзнавутдумавутодкрывут (місто дякуютрозуміютзнаютдумаютодкрыют)

– Дієслова на -ати, што у 3. особі сінґулара у нашых говорах мавут наголошéну кунцьовку -є́, а у Пряшівськум стандартови -ват; волієме Пряшівськый варіант —  [сесе] стават ся, [вун] дават (стає ся, дає), айбо при тум знає, має (бо туй -є не нашолошéна)

– Кунцьовку Ґенетива жунського рода у Прикметникув пишеме ги -ой місто -ої — не є красной молодой дівчины

– Даєме розділ межи Дативом тай Локативом у Прикметниках мужського тай сериднього рода, у Локативови хоснуєме курту кунцьовку -ум(-ӱм) місто -ому — на тум краснум дворі х на тому красному дворі

– У Інструменталови Прикментникув хоснуєме кунцьовку –ыма місто –ыми — межи великыма старыма деревами х межи великыми старыми деревами

– Споєня ‹ув› не скорочуєме до ‹у› — рувныйрусинувгувно

Правила написаня и<е у словахги чилядь/челядьтипирь/теперьучитиль/учителькильтовати/кельтоватинаселеня/насилиня (далесяка позиція ся буде марковати ги ‹ê› діля демонстративности):

1) ‹и› у позиції ê пишеме у позиції такой сперед звуком, котрый провокує зміну (ото мняткый приголосный авадь склад з голосным /і/) — диньчилядькидькильтоватибисідатыждиньчервиніпирві (выимка — типирь (по правилу мало бы ся писати “тепирь“, айбо волієме хосновати май «народну» форму)).

2) ‹е› пишеме у суфіксах -еня, -ель, тай префіксови пере-, іґнорувучи правило 1) — населенянаселеньовиучительучителіперейти.

3) ‹е› пишеме у інтернаціоналізмах, іґнорувучи правило 1) — верзіяпрефікс.

4) йотованоє ‹є› ся обстає, правило 1) ся іґнорує: єїподвоєні.

[1] Рекомендації ид написаньови буквыӱ

1) Из усьых варіантӱв волієме иппен букву ‹ӱ› з двома крапками горі.

2) Пишеме ю на містови, де ся у Бережанськӱм говорови выговорює фонема /ü/. Тото не рандомні міста, їх просто треба знати (чути). Не є ниякого 100% принципа, за котрым мож бы было оприділити, де йсю букву писати, кидь вы не сьте носительом Бережанського говора. Кидь ся не обертати д иншым языкам, та ачий єдиный метод — проодміньовати слово, де ся чує /у~ü/. Наприклад: кунь-коня, муй-моя, вуз-воза. Из сього выплыват: кӱнь, мӱй, вӱз. Кидь є можность ся обернути ид другым языкӱм, та мож порӱвняти русинськый/украинськый язык з иншым словянськым языком (наприклад росийськым, білоруськым, болгарськым). Кидь у єднӱм слові у русинськӱм чуєте /у/, в украинськӱм /і/, а у росийськӱм /о/ — май скорі, же на сюм містови на Бережанщині будут казати через /ü/ — кунь, кінь, конь — кӱнь. Вуз, віз, воз — вӱз. Айбо сись варіант тоже не є на 100% бизӱвный, и…

3) …кидь не сьте бизӱвні, де треба писати ‹ӱ›, та не пишіт єї домак.

4) Кӱнцьовка Датива/Локатива Прикметникӱв жӱнського рода обычно ся пише -уй — дам пити краснуй дівціштостоит на зеленуй травичціАйбо кидь рішили сьте писати ‹ӱ›, та сися кӱнцьовка ся мусит поміняти на -ӱв — дам питикраснӱв дівцішто стоит назеленӱв травичці.

Поєдны ґраматичні рисы украинськых діалектув, котрі ся пораз стрічавут у днишнюй живуй бисіді и котрі мусай уникати

– Інфінітив на –ть. Сяка кунцьовка інфінітива не є росиянізмом тай ся фіксує у многых исто украинськых діалектах. Айбо русинська бисіда тото не украиськый діалект, ай даже кидь бы ним была, та тото нич не мінят, бо ани у єднум карпатськум говорови ся тота кунцьовка не фіксує. У русинськуй бисіді годно быти лем –тиробити, ладити, дяковати, рушити.

– Кунцьовка  у 3. особі сінґулара Дієслув склоньованя –ити (ги робити – [вунробеходити – [вун] ходе) — рувно тот трафунок, што у первум пунктови. По-русинськы туй годно быти лем -ит/-ить — [вун] робит, [вун] ходит.

 сі/сє місто ся ги у мати сє, ладити сі — по-русинськы годно быти лем ся — мати ся, лаити ся, мыти ся. Русинська бисіда має частку си, айбо она не годна заміняти ся — купити си, дати си, узяти си ≠ купити ся, дати ся, узяти ся

Предложкы тай союзы

ENGLISHРУСИНСЬКЫЙ
aboutза +acc
aboveнад
according toподля, за
acrossчерез
afterпо +dat
againstпротув
alsoтыжтоже
andтай, и
aroundдовкола, кругом
becauseбо
beforeперед
behindиззад
exceptокрем
betweenмежи, помежи
butайбо
forпро
for exampleнаприклад
fromод
ifкидь
inу
in order toжебы
inside ofудну
instead ofмісто
includingвключно (w/inst)
nearколо, пиля
neitherни, ани
neither…norани…ани
onна
orвадь, авадь, ци
overнад
thanяк
thatже
throughкрузі
toид, д +dat
underпуд
untilдо +gen
withиз
with regard toшто ид +dat
whenбезкидь, коли
withoutбез

Займенникы

ENGLISHРУСИНСЬКЫЙ
IЯ
You (singular, informal)Ты
He/She/ItВун/Она/Оно
WeМы
You (plural, formal)Вы
TheyОни

Доповнителный словник

whatшто
onlyлем
whoко
stillищи
thisтото
thatсесе
yesайно
noнїт
alreadyуже
allшытко
someпару
nameімня
ideaнапад

Вместе с вами, мы сделаем Русинский Мир лучше!

При копировании данного материала, либо использования в любом виде (печатном, аудио, видео) на своих ресурсах, просьба указывать автора;Society For Rusyn Evolution и источник: https://rusinskiimir.ru/  и автора SOCIETY FOR RUSYN EVOLUTION в иных случаях будем обращаться в соответствующие инстанции (админам соц.сетей, и Суд). Фото использованы из открытых источников интернет пространства.

Left Menu Icon